Přeskočit navigaci

[ E ] Kožedělná výroba

  • Kód oboru: 32-41-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (Kód: 32)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat stanovený okruh pracovních činností v oblastech montáže obuvi, výroby obuvnických polotovarů, šití svršků, dále jednoduché činnosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků, tj. provádět základní operace v šicí dílně, dělit, tenčit, kosit materiál, obsluhovat a provádět běžnou údržbu používaných strojů, nanášet lepidla, čistit, přibarvovat a balit výrobky, vést základní provozní evidenci, skladovat, přijímat výrobky k opravě a vydávat je.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při zhotovování a opravách obuvi a kožedělných výrobků, zejména brašnářských a sedlářských. Uplatní se jak v sériové výrobě při obsluze strojů, zařízení a linek, tak i v soukromých výrobních dílnách při řemeslném zhotovování výrobků, při opravách a obnovování výrobků na zakázku, při přejímce a výdeji. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP