Přeskočit navigaci

[ E ] Šití prádla

  • Kód oboru: 31-59-E/02
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí číst značky pro spojovací proces na komponentech prádlových výrobků, číst jednoduché technologické postupy, obsluhovat šicí stroje a zařízení na úsecích spojovacího , tvarovacího a dokončovacího procesu a pečovat o ně. Dále se naučí šít na šicích strojích a ručně, provádět montáže dílů a součástí prádla, montáže výrobků, díly a součásti žehlit mezi jednotlivými operacemi a tvarovat, výrobky dokončovat a provádět konečné žehlení a tvarování.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako šičky, šiči v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých firmách pro výrobu šité konfekce. Budou připraveni plnit pracovní úkoly při výrobě prádla, tzn. že budou zhotovovat individuálním a hromadným způsobem prádlo osobní, stolní a ložní. Po určité praxi se mohou uplatnit i při výrobě jiných šitých výrobků, jednoduchých oděvních výrobků a při opravách prádla. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha