Přeskočit navigaci

[ H ] Výrobce textilií

  • Kód oboru: 31-57-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat textilní surovinu nebo materiál ke zpracování, vyrábět různé druhy délkových a plošných textilií, obsluhovat textilní stroje, zařízení a linky, kontrolovat průběh výrobních operací, kontrolovat chod a provádět běžnou údržbu strojů, kontrolovat zpracovávané textilní materiály, polotovary a výrobky, dodržovat předepsané technologické postupy, dokončovat výrobky, kontrolovat jejich kvalitu a připravovat jejich další zpracování. Vzhledem k šíři oboru se žáci mohou připravovat v některém ze zaměření oboru, které koncipuje škola, a to např. v zaměřeních předení a tkaní, předení a pletení, tkaní a úprava tkanin, pletení a úprava pletenin, úprava a potiskování tkanin, barvení textilií, pletení, barvení nití a tkaní, barvení a úprava konfekce. Žák se může připravit i na další textilní obory, např. výroba netkaných textilií, výroba prýmků, výroba krajek apod.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění jako výrobci textilií v některé z typových pozic podle profilace přípravy na konkrétní textilní obor (technologickou oblast) a podle výrobního zaměření firmy, pro kterou se připravovali. Při optimálních podmínkách daných výrobními programy firmy/firem v regionu ovládají absolventi komplexně technologie a pracovní činnosti ve dvou technologických oblastech, minimálně však v jedné. Mohou vykonávat pracovní úkoly např. při předení, tkaní, pletení, výrobě netkaných textilií, zušlechťování textilií apod. Po zapracování jsou absolventi schopni měnit pracovní pozice podle požadavků firem. Absolventi mohou pokračovat ve studiu textilní odbornosti ve vyšším ročníku příbuzného čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, o zařazení žáka do příslušného ročníku rozhodne ředitel školy. Absolventi také mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech orientovaných na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha