Přeskočit navigaci

[ E ] Textilní a oděvní výroba

  • Kód oboru: 31-57-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

V oblasti textilní výroby se žáci naučí připravovat textilní materiál ke zpracování, spolupracovat při přípravě jednoduchých strojů a výrobních zařízení pro výrobu textilií, při výrobě textilií vykonávat ruční a strojně ruční operace, obsluhovat dílčí části poloautomatických strojů nebo zařízení pro výrobu textilií, při obsluze strojů pracovat podle pokynů předáka, obsluhovat jednoduché textilní stroje a zařízení pro výrobu textilií předením, tkaním nebo pletením, případně při výrobě textilií jinou technologií. V oblasti oděvní výroby se žáci naučí manipulovat s textilními materiály a drobnou přípravou (knoflíky, spínátka, tkanice apod.), připravovat textilní materiály pro střihání, vykonávat jednoduché operace při zhotovování oděvů a jiných šitých výrobků, manipulovat s hotovými výrobky a vykonávat jednoduché žehlířské práce. V oblasti textilní a oděvní výroby se žáci naučí kontrolovat technické údaje o textilních materiálech, polotovarech a výrobcích a třídit je, označovat výrobky podle jakosti. Vzhledem k šíři oboru a množství pracovních činností se žáci připravují vždy v konkrétním zaměření podle oblasti výroby.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako dělníci v textilní a oděvní výrobě nebo v některé z pozic povolání výrobce textilií, např. jako tkalci, pletaři, prýmkaři apod. podle profilace přípravy na konkrétní textilní obor (technologickou oblast) a podle výrobního zaměření firmy/firem, pro kterou se připravovali. Při optimálních podmínkách daných výrobním programem firmy/firem v regionu ovládají absolventi komplexně pracovní činnosti v jedné z technologických oblastí textilní nebo oděvní výroby. Vykonávají pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě textilií nebo oděvů, mohou vykonávat pracovní úkoly např. při předení, tkaní, pletení na jednoduchých strojích a zařízeních, při zhotovování textilií jednoduchých vazeb apod. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha