Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Oděvnictví

  • Kód oboru: 31-43-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V oboru jsou žáci připravováni ke zpracovávání technických nákresů a technických popisů oděvů, konstruování a rozmodelování základních střihů jednotlivých dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot tělesných rozměrů zákazníků v individuální výrobě a pracovat s tabulkami konstrukčních rozměrů pro hromadnou výrobu oděvů. Žáci se učí uplatňovat estetické cítění při konstrukčním a modelovém řešení oděvů a sledovat módní trendy. Naučí se zpracovávat technologickou dokumentaci pro individuální výrobu a číst dokumentaci pro hromadnou výrobu oděvů, sestavovat kalkulace, kontrolovat výrobní proces, provádět rozbory vad a hodnotit kvalitu výrobků, provádět průzkum trhu s oděvními materiály a výrobky. Žáci se mohou připravovat univerzálně na technickou přípravu výroby nebo se mohou zaměřit na podnikání, technologii oděvů, konstruování oděvů, aplikace informačních a komunikačních technologií v oděvnictví apod.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách v povolání oděvní technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí. V technologické přípravě výroby oděvů se uplatní jako oděvní technici technologové při sestavování technologických postupů pro výrobu oděvů a při konstruování a modelování oděvů, uplatnění najdou při sestavování polohových plánů v procesu oddělování materiálu s použitím informačních a komunikačních technologií a jako střihači v hromadné výrobě oděvů. Dále se uplatní při řízení a organizaci oděvní výroby v pozicích technologů, mistrů, dispečerů (programátorů výroby) a operátorů oděvní výroby. Na úsecích kontroly kvality ve výrobních provozech se uplatní jako oděvní technici jakosti, uplatní se i na úsecích nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V malých oděvních firmách najdou uplatnění při řízení výroby oděvů a v módním poradenství. Absolventi se uplatní též jako zbožíznalci v oblasti obchodu a služeb. Po získání praxe se mohou uplatnit i v oblasti praní a chemického čištění oděvů a textilií. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oděvních, ale i v textilních, ekonomických a uměleckých oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.