Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Oděvní technik

  • Kód oboru: 31-43-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí odborně řídit a organizovat část provozu oděvní výroby a zajišťovat produkci výrobků požadované kvality zejména při hromadné výrobě oděvů. Naučí se zhotovovat základní druhy oděvů, s ohledem na požadované parametry a kvality oděvních výrobků spolupracovat v týmu při volbě vhodných strojů, zařízení a postupů, pracovat s technickou dokumentací, kontrolovat výrobní proces, dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární prevenci. Dále se naučí spolupracovat v týmu při organizaci výrobních činností, vést provozní evidenci a dokumentaci. Žáci se mohou připravovat univerzálně pro oděvní výrobu nebo se mohou zaměřit na obchodní činnosti, řízení malé oděvní firmy apod.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Matematika, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění ve středních a velkých oděvních firmách jako oděvní technici v pozicích středních technicko-hospodářských funkcí. Při zajišťování výroby oděvů se uplatní jako oděvní technici mistři, programátoři výroby (dispečeři), technologové ve výrobních provozech, operátoři oděvní výroby a na úsecích uplatňování systémů řízení kvality jako oděvní technici jakosti. Po získání praxe se mohou uplatnit jako oděvní technici manažeři, v technické přípravě výroby oděvů jako technologové, na úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky a v malých oděvních firmách při řízení výroby oděvů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oděvních oborech, ale i v oborech textilních, ekonomických a uměleckých.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP