Přeskočit navigaci

[ N ] Textilnictví a oděvnictví

  • Kód oboru: 31-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro technické nebo technicko-ekonomické řídící činnosti. Student se seznámí s klasickými i moderními technologickými procesy textilních a oděvních výrob, získá znalost o druzích textilních výrob a oděvní výrobě, osvojí si chemické postupy při zušlechťování textilií, naučí se hodnotit a kontrolovat kvalitu textilií, řídit kvalitu výrobků, pracovat s aplikačním počítačovým softwarem odborného technologického i ekonomického zaměření, využívat vědomostí o textilní a oděvní designérské činnosti při přípravě výroby nových druhů výrobků. Studium zahrnuje i oblast pracovního a obchodního práva, obecné ekonomie i vnitropodnikové ekonomiky a dva cizí světové jazyky (anglický a německý) včetně odborné problematiky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v podnicích textilního i oděvního zaměření zabývajících se výrobou a zpracováním textilních surovin, polotovarů a textilií, textilních a oděvních výrobků, mohou pracovat i v oblasti obchodu s těmito produkty.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.