Přeskočit navigaci

[ M ] Textilnictví

  • Kód oboru: 31-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Textilní výroba a oděvnictví (Kód: 31)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí projektovat základní druhy textilií, zpracovávat technickou dokumentaci pro výrobu textilií i při změnách výrobních dispozic, provádět rozbory kvality výrobků, řídit a kontrolovat výrobní procesy podle dokumentace, posuzovat vliv zpracovávaných materiálů a postupů na požadované vlastnosti textilií, pracovat v týmu při organizování výrobních činností a udržovat plynulý přísun zpracovávaného materiálu, kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární prevence a vést provozní evidenci a dokumentaci. Žáci se mohou připravovat univerzálně na textilní výrobu nebo textilní materiály a zbožíznalství, nebo se mohou zaměřit na jednotlivé výrobní oblasti, např. na předení, tkaní, pletení, zušlechťování textilií, podnikání v oboru, využití informačních a komunikačních technologií v textilnictví apod.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Fyzika, Chemie, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi najdou uplatnění ve velkých, středně velkých a malých textilních firmách jako textilní technici v pozicích středních technicko-hospodářských funkcí. Při zajišťování technické přípravy výroby textilií se uplatní jako textilní technici desinatéři při konstruování textilií a technologové při sestavování technologických postupů. Při zajišťování výroby textilií se uplatní v oblasti řízení a organizování výroby jako textilní technici mistři, programátoři výroby (dispečeři), technologové ve výrobních provozech a operátoři textilní výroby, na úsecích uplatňování systémů řízení kvality jako textilní technici jakosti, dále jako referenti kalkulací a nákladových analýz. Absolventi se uplatní i mimo výrobu textilií jako zbožíznalci v oblasti služeb a obchodu. Po získání praxe se mohou uplatnit jako textilní technici manažeři, na úsecích nákupů a prodeje textilních materiálů a textilií a v oblasti praní a chemického čištění oděvů a textilií. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v textilních, ale i v oděvních, ekonomických a uměleckých oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP