Přeskočit navigaci

[ H ] Řezník - uzenář

  • Kód oboru: 29-56-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zpracovávat jatečná zvířata, drůbež a ryby na maso a masné výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti související s porážkou a zpracováním jatečných zvířat, drůbeže, zvěřiny a ryb, bourat, upravovat a třídit maso pro výsekové a výrobní účely, vyrábět masné výrobky, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat maso a masné výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu povolání řezník-uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při těžení a zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků, jsou připraveni vykonávat činnosti související s porážkou a zpracováním jatečných zvířat, drůbeže, zvěřiny a ryb na maso a masné výrobky, skladováním, balením a expedicí hotových výrobků, obsluhou a prováděním základní údržby technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP