Přeskočit navigaci

[ N ] Zpracování mléka

  • Kód oboru: 29-41-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje odborníky pro technické, technicko-hospodářské, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, provozech hromadného stravování, obchodních organizacích a státní správě, např. laboratořích státního dozoru potravin. Odborné technologické, biologické, mikrobiologické, anatomické nebo analytické vzdělávání doplňují znalosti z oblasti výpočetní techniky, marketingu potravin, zbožíznalství a obchodního práva. Student se naučí posoudit technologická opatření při výrobě a zpracování potravin, posoudit parametry finálních výrobků, deklarovat jakost potraviny, zajistit a organizovat technologickou přípravu potravinářské a krmivářské výroby, řídit činnosti při stanovování technologických postupů složitějších výrobních procesů, navrhovat kapacitní normy a podklady pro cenové kalkulace, organizovat ověřování nových postupů, spolupracovat na realizaci technologických změn, organizovat technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků, spolupracovat na řešení a provádění výzkumných a vývojových prací.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent může zastávat vyšší řídící funkce a rozhodovací pozice v oblasti přípravy potravinářských surovin, vývoje nových výrobků, výroby a kontroly potravin - vstupní kontrole surovin, mezioperační kontrole během technologického zpracování a výstupní kontrole finálních produktů. Najde uplatnění v laboratořích potravinářských závodů nebo při chemické, mikrobiologické a senzorické kontrole potravin (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce), ale i v jiných oborech, např. v ekonomické a obchodní činnosti, v oblasti životního prostředí, zemědělské prvovýroby, v oblasti hromadného stravování a ostatních služeb.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP