Přeskočit navigaci

[ N ] Potravinářská technologie a biotechnologie

  • Kód oboru: 29-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá přehled o hlavních surovinách a přídavných látkách používaných ve výrobě a základních potravinářských technologiích, naučí se ovládat technologické postupy všech výrobních fází, posoudit jejich průběh z hlediska ekonomiky, efektivity, spotřeby energií a ochrany životního prostředí, provádět technologické výpočty a rozbory, sestavovat ekonomickou bilanci nákladů a výnosů, posoudit efektivitu technologického procesu a provádět operativní zásahy do výroby. Získá znalosti o strojním vybavení, z mikrobiologie, fyzikální chemie, analytické chemie a analýzy potravin zaměřené na předvýrobní, výrobní a finální kontrolu surovin, polotovarů, pomocných látek a výrobků, o sanitárních programech, dokáže aplikovat znalosti z oblasti managementu, marketingu a orientuje se v nových metodách organizace řízení práce. V závěrečném ročníku studia si volí zaměření programu: technologie nápojů, technologie výroby a zpracování cukru a mouky nebo biotechnologie.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v potravinářských, biotechnologických a příbuzných podnicích a firmách, a to nejen ve výrobní části, ale také v obchodních odděleních, ve specializovaných organizacích zabývajících se doplňkovým sortimentem. Ve velkých podnicích půjde o funkce středního stupně řízení, v malých a středně velkých firmách i o činnosti v top managementu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha