Přeskočit navigaci

[ M ] Technologie potravin

  • Kód oboru: 29-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí řídit technologický proces potravinářské výroby, posuzovat její základní ekonomické parametry a uplatnit je v oblasti obchodování a logistiky, tj. plánovat jednotlivé fáze výroby, řídit určitý výrobní úsek, dbát na dodržování technologických postupů a hygienických předpisů včetně systému kontroly jakosti, posuzovat průběh výroby v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, tzn. provádět a vyhodnocovat laboratorní i senzorickou kontrolu kvality surovin, meziproduktů a hotových výrobků a navrhovat opatření, ovládat technologická zařízení ve výrobě, vést předepsanou evidenci.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Přírodopis, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářských provozech na různých typových a pracovních pozicích, například mistr, technolog, vedoucí směn, vedoucí jednotlivých provozních středisek, v oblasti nákupu, odbytu a prodeje surovin, pomocných látek a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin, v laboratořích (chemických, mikrobiologických) potravinářských provozů, v oblasti kontroly jakosti a bezpečnosti potravin, zajištění chodu výrobních zařízení a sanitace provozu, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v potravinářských oborech, ale i oborech chemických, ekologických a zemědělských.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha