Přeskočit navigaci

[ H ] Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

  • Kód oboru: 28-58-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se připravují na širokou oblast sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj. na výrobu dutého a lisovaného skla, výrobu technického skla, broušení a rytí skla, malbu skla, výrobu sklářských forem, tavení skloviny, obsluhu strojního zařízení pro výrobu technického a užitkového skla. Žáci se naučí posuzovat vlastnosti a kvalitu prvotních surovin a materiálů, pracovat s nářadím, tavit sklovinu a tvarovat skleněné polotovary, provádět povrchové úpravy a zušlechťování skleněných výrobků. Žáci se naučí ovládat základní technologie a dodržovat technologickou kázeň, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při individuální výrobě sklářských výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti sklářské výroby při výkonu povolání sklář nebo na pozicích sklář dutého skla, sklář lisovaného skla, sklář technického skla, tavič skloviny, malíř skla, brusič a rytec skla. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha