Přeskočit navigaci

[ E ] Sklářská výroba

  • Kód oboru: 28-58-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se v dvouletém nebo tříletém oboru naučí připravovat vhodné suroviny a materiály, jejich vlastnosti, kvalitu, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich základní údržbu, dodržovat normy, provádět základní technologické operace a volit vhodné dokončovací operace. Uplatňují manuální a řemeslnou zručnost při výrobě, ovládají základní postupy ruční a strojní výroby a zušlechťování skla, umí posuzovat kvalitu, rozpoznávat a odstraňovat vady výrobků, třídit, balit a expedovat skleněné výrobky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při ruční a strojní výrobě dutého skla a při zušlechťování skleněných výrobků. Absolventi dohotovují výrobky, provádějí údržbu strojů a zařízení a sklářských forem. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.