Přeskočit navigaci

[ H ] Výrobce a dekoratér keramiky

  • Kód oboru: 28-57-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti v celé oblasti keramické výroby, při ruční a strojní výrobě, na výrobních linkách, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Žáci jsou vedeni k dodržování technologické kázně, výrobě zdravotně nezávadných výrobků, ovládají základní techniky přípravy keramických hmot, výroby střepu, výroby forem a jejich skladování, glazování a broušení, dekorování a výpalu keramických výrobků, dohotovují výrobky předepsaným výrobním způsobem s ohledem na jejich funkčnost a kvalitu. Třídí keramické výrobky podle kvality, provádějí jejich značení, balí je a expedují. Žáci mohou uplatňovat své talentové vlohy zejména při ruční výrobě keramických výrobků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Výtvarná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti keramické výroby při výkonu povolání keramik, keramik modelář, dekoratér keramiky. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha