Přeskočit navigaci

[ E ] Keramická výroba

  • Kód oboru: 28-57-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí připravovat vhodnou keramickou hmotu, jednoduché sádrové formy, vytvářet výrobky ručním tvarováním, točením, litím do forem, obráběním, lisováním, tažením, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu. Naučí se základy technologických postupů jako je sušení, výpal keramických výrobků, zažíhání dekoru, třídit výrobky podle kvality, balit je, skladovat a expedovat.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při výrobě užitkové keramiky, technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu a další speciální keramiky. Absolventi dohotovují výrobky, provádějí povrchové úpravy keramických a porcelánových výrobků, glazují, zakládají a vybírají keramické výrobky ze sušáren a pecí, třídí vypálené keramické výrobky. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha