Přeskočit navigaci

[ M ] Technologie silikátů

  • Kód oboru: 28-46-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se připravují na širokou oblast silikátové výroby dané zaměřením oboru vzdělán, tj. na technologii keramiky a technologii skla. Žáci se naučí stanovovat vhodné prvotní suroviny a materiály v konkrétním množství, provádět laboratorní zkoušky a měření s následným vyhodnocením, samostatně navrhovat a provádět provozní technologické zkoušky, řídit a monitorovat technologický proces, provádět odbornou obsluhu strojů a technologického zařízení, vést provozní záznamy a výrobní dokumentaci, využívat výpočetní techniku při kontrole a řízení výroby, posuzovat základní ekonomické parametry, orientovat se v oblasti obchodu a marketingu.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Fyzika, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v oblasti keramické a sklářské výroby při výkonu povolání keramický technik, sklářský technik nebo na pozicích technolog, kontrolor jakosti, normovač, technický manažer provozu a dalších. Uplatnění najde také v odborných laboratořích, ve výzkumu a správním úseku. Absolvent získá široký odborný základ a dobře se uplatní v podnikatelské i zaměstnanecké sféře. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo se může ucházet o studium zejména na technických vysokých školách.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP