Přeskočit navigaci

[ M ] Technologie celulózy a papíru

  • Kód oboru: 28-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor může být zaměřen na výrobu celulózy a papíru nebo na zpracování papíru. Škola může uvedená zaměření dále specifikovat do konkrétních oblastí papírenského průmyslu podle požadavků trhu práce. Žáci se nejprve naučí rozumět základním vztahům v jednotlivých přírodních vědách, orientovat se v základech elektrotechniky, strojnictví, automatizace a technického kreslení a aplikovat získané poznatky při laboratorních a provozních činnostech. Žáci se naučí pracovat s přístroji, stroji a zařízením v chemických laboratořích a papírenských provozech a zabezpečovat optimální režim jejich činnosti se zřetelem na laboratorní a technologické požadavky, efektivnost výroby, minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí a požadavky BOZP. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu při provádění chemických analýz, při kontrole průběhu operací a procesů v různých papírenských výrobách a při vykonávání obchodně podnikatelských činností v různých papírenských firmách.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Chemie, Fyzika, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v různých odvětvích papírenského průmyslu v oblasti technologické přípravy a řízení výroby celulózy a papíru a jejich dalšího zpracování, v chemických laboratořích, ve výzkumu a vývoji, v oblasti vodního a odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí. Absolventi se uplatní při výkonu povolání papírenský technik v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a v obchodně ekonomických činnostech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v papírenských, chemických a technických oborech, ale i v oborech přírodovědných, ekologických a pedagogických.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.