Přeskočit navigaci

[ E ] Elektrotechnické a strojně montážní práce

  • Kód oboru: 26-51-E/01
  • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí volit odpovídající pracovní postupy, při práci využívat technickou dokumentaci, elektrotechnické a strojírenské materiály, prvky a součástky. Provádět pod dohledem a podle pokynů odpovědného pracovníka přípravné práce pro elektrické rozvody, připravovat instalace a zapojení vodičů, zásuvek apod. Zapojovat a odpojovat pájením elektrické a elektronické součástky. Vykonávat po zaučení pracovní úkony na technických zařízeních v souladu s odbornou dokumentací. Udržovat dle pokynů odpovědného pracovníka určené zařízení v provozu. Žáci podle pokynů a pod dohledem odpovědného pracovníka měří základní elektrotechnické veličiny, montují a demontují elektromechanické výrobky a zařízení, instalují součástky a části elektrických strojů, elektronických přístrojů a zařízení. Osvojí si dodržovat bezpečnost práce a technologické postupy závazné pro jednotlivé pracovní činnosti.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi naleznou široké uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha