Přeskočit navigaci

[ N ] Počítačové systémy

  • Kód oboru: 26-47-N/15
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je zaměřen na oblasti informačních a komunikačních technologií, ekonomiky a matematiky i administrativní a správní činnosti. Student se seznámí s činností počítače z pohledu matematiky a jejích metod, včetně procesu zobrazování dat, získá znalosti mikroprocesorové techniky a procesů přenosu dat, jednotlivých komponentů a celé součástkové základny PC. Naučí se sestavovat PC z jednotlivých dílů, diagnostikovat technické poruchy a odstraňovat je, instalovat operační systémy a ostatní software, instalovat počítačovou síť a vykonávat funkci jejího správce, používat PC pro řídící průmyslové aplikace, navrhovat a spravovat řídící systémy s mikropočítači a číslicové systémy s použitím PLD (programovatelné logické obvody). Získá přehled o nejužívanějších operačních systémech, databázových, textových a cadových programech a znalost programování v prostředí Linux a Windows.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v pracovních činnostech, které souvisejí se zaváděním a provozem výpočetní techniky v průmyslových podnicích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha