Přeskočit navigaci

[ N ] Informační technologie v podnikové praxi

  • Kód oboru: 26-47-N/14
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program nahrazuje program Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací. Zahrnuje oblasti IT i ekonomickou. Student se naučí pracovat s počítačovými aplikacemi, včetně grafických, programovat ekonomické aplikace s využitím objektově orientovaného programování, pracovat v rozsáhlých datových sítích. Seznámí se s problematikou zpracování dat, lokálních a síťových operačních systémů. V ekonomické oblasti získá zásadní orientaci v makroekonomických vztazích a finančních operacích firem, pochopí problematiku finančního a manažerského účetnictví a problematiku daňovou, naučí se zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jedno studijní období lze studovat v zahraničí (např. ve Finsku, Německu, Litvě).

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent může vést menší pracovní kolektivy, založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru. Najde uplatnění jako správce lokální počítačové sítě firmy, při vedení účetnictví firmy, v oblasti programového zpracování ekonomických, sociálních a jiných dat, v oblasti programování ekonomických a jiných aplikací apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP