Přeskočit navigaci

[ N ] Počítačová grafika v technických oborech

  • Kód oboru: 26-47-N/08
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student si osvojí znalosti o elektrotechnických a strojírenských technických normách, normách jakosti a kvality a technických materiálech elektrotechniky a strojírenství. Naučí se zpracovávat projektovou dokumentaci elektrotechnických a strojírenských zařízení, technologickou dokumentaci, provádět výpočty zařízení, provádět dozor ve fázi realizace projektu, sestavovat komplexní technologické postupy, vést provozní dokumentaci v elektrotechnické a strojírenské výrobě.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako elektrotechnik a strojírenský technik na pozicích dispečer, manažer provozu, konstruktér, projektant, technický manažer provozu, technolog, výzkumný a vývojový pracovník.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha