Přeskočit navigaci

[ N ] Počítačová podpora v řízení podniku

  • Kód oboru: 26-47-N/07
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblasti zavádění a využití výpočetní techniky do předvýrobních, výrobních, projekčních a řídících etap v oblasti průmyslových podniků a pro činnosti, které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a komplexní robotizace ve výrobním procesu. Těžištěm studia je problematika moderních informačních technologií a jejich aplikací, převážně ve strojírenských podnicích, zvládnutí problematiky počítačových sítí a internetu. Student získá znalosti z ekonomiky, obchodu, legislativy a organizace, naučí se formulovat strategie firmy a vize v oblasti potřeb informačních systémů, osvojí si analytické schopnosti, naučí se aplikovat znalosti v oblasti CAD a CAD/CAM systémů, seznámí se s principy vzájemného předávání informací.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve firmách a podnicích jak strojírenských, tak s výpočetní, ekonomickou a jinou příbuznou problematikou jako mistr, vedoucí dispečer, vedoucí konstruktér, vedoucí technolog, správce sítí, správce www serverů, systémový administrátor, programátor CNC strojů, technik informačních technologií, automatizačních a robotizačních systémů, v ekonomických funkcích středního managementu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP