Přeskočit navigaci

[ N ] Přenos a zpracování informací

  • Kód oboru: 26-47-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program poskytuje znalosti z oblasti výpočetní techniky, programového vybavení, komunikační techniky a technologie, automatizační techniky a datových sítí. Student si osvojí poznatky z managementu firmy.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve firmách, které navrhují, projektují, zavádějí a opravují zařízení výpočetní, automatizační a další komunikační techniky, včetně sítí. Může zastávat řídící funkci malého nebo středního útvaru.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP