Přeskočit navigaci

[ N ] Informační technologie ve strojírenství

  • Kód oboru: 26-47-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v předvýrobních a výrobních útvarech průmyslových podniků. Student získá znalosti o komplexních řešeních pro návrh (CAD/CAE/FEM), výrobu (CAM/CAQ) a prodej (CRM) nového výrobku, o zabezpečení jeho servisu, technické podpory a následné vazby na inovační cyklus, naučí se využívat efektivní metody, které jsou charakterizovány komplexní problematikou správy životního cyklu výrobku (PLM - Product Life Management), používat aplikace integrované ve správě životního cyklu výrobku, používat prostředky PLM jak při návrhu a produkci nových výrobků, tak pro přípravu a realizaci inovačního procesu, seznámí se s oblastí technické normalizace a využívání mezinárodních standardů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technolog, strojírenský technik projektant, strojírenský technik investic a engineeringu, strojírenský technik kontrolor jakosti, výzkumný a vývojový pracovník, strojírenský technik dispečer, strojírenský technik manažer provozu, strojírenský technik pracovník řízení jakosti.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP