Přeskočit navigaci

[ N ] Aplikace výpočetní techniky

  • Kód oboru: 26-47-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program má šest zaměření. První dva roky jsou společné, ve třetím ročníku se předměty liší podle volby zaměření. V zaměření na správu počítačových systémů získá student znalosti a dovednosti z oblasti operačních systémů, textových editorů, programování a počítačových sítí. Může získat odborný certifikát CISCO - specialista v počítačových sítích. Zaměření na technické aplikace poskytuje znalosti technického konstruování, včetně návrhu a tvorby výkresové dokumentace s grafickým editorem PC (CAD), CNC programování, průmyslové robotiky. V zaměření na komunikace si student osvojí znalosti z oblasti komunikací, propagačních a kancelářských prací spojených s komunikační technikou. Zaměření na informační systémy ve veřejné správě je orientováno na oblast výpočetní techniky ve státní správě, znalosti v oblasti právních norem veřejné správy a informačních systémů používaných ve veřejné správě. Při studiu zaměřeném na ekonomické aplikace se student naučí aktivně používat ekonomický software, zpracovávat veškerou firemní agendu pomocí výpočetní techniky, zvolit pro firmu vhodný informační systém a modifikovat ho na konkrétní firemní podmínky. V zaměření elektronické aplikace je student veden k využívání moderních návrhových systémů CAD, průmyslových řídících systémů a mikropočítačové techniky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve firmách všech oborů, ve veřejné správě, v samostatném podnikání. Může pracovat jako správce sítí, programátor, správce výpočetní techniky, konstruktér kreslení v CAD systémech, programátor CNC strojů, logistik skladů, nákupčí, odbytový pracovník, obchodní zástupce, pracovník řízení jakosti, pracovník systému automatické identifikace, grafik, pracovník externích a interních komunikací.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha