Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Telekomunikace

  • Kód oboru: 26-45-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby instalovali, nastavovali, obsluhovali a udržovali telekomunikační zařízení, navrhovali, zapojovali a sestavovali elektronické obvody, plánovali, sestavovali a spravovali datovou síť, navrhovali a realizovali připojení PC nebo sítě k internetu, četli a vytvářeli technickou dokumentaci, elektrotechnická schémata, používali měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení, určovali parametry signálu a parametry přenosových cest, analyzovali a vyhodnocovali výsledky měření.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích při montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení, oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí, zajišťování telekomunikačních služeb, návrhu, stavbě a správě počítačových sítí. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.