Přeskočit navigaci

[ N ] Výroba, přenos a užití elektrické energie

  • Kód oboru: 26-41-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se seznámí s elektrotechnickými materiály, normami jakosti a kvality, naučí se zpracovávat a vydávat elektrotechnickou a technologickou dokumentaci, vyhodnocovat ekonomickou efektivnost investic a projektů, kontrolovat investiční dodávky, realizovat výběrová řízení pro dodavatele investic, provádět elektrotechnická měření, zkoušky jakosti a kvality a kontrolu dodržování technologických postupů, sestavovat plány elektrotechnické výroby, koordinovat výrobní činnosti v elektrotechnické výrobě, zpracovávat projektovou dokumentaci náročných staveb a zařízení, zpracovávat technologickou dokumentaci, provádět výpočty zařízení, dozorovat realizaci projektu, zpracovávat plány řízení jakosti, sestavovat komplexní technologické postupy, vést provozní dokumentaci v elektrotechnické výrobě.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako samostatný elektrotechnik dispečer, elektrotechnik investic, elektrotechnik kontrolor jakosti, elektrotechnik manažer provozu, elektrotechnik mistr, elektrotechnik pracovník řízení jakosti, elektrotechnik projektant, elektrotechnik technický manažer provozu, elektrotechnik technolog, elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha