Přeskočit navigaci

[ N ] Elektrotechnika - mechatronické systémy

  • Kód oboru: 26-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je zaměřen na interdisciplinární problematiku mechatronických systémů. Student získá znalosti v oblastech elektroniky, strojírenství a komplexní automatizace. Naučí se navrhovat stroje, zařízení, prvky a komponenty do výrobního i nevýrobního systému, obsluhovat a udržovat v provozu výrobní či nevýrobní systémy, diagnostikovat provozní stavy a závady stroje nebo zařízení, navrhovat potřebná nápravná opatření, řešit úlohy z oblasti řízení a regulace, vést pracovní tým složený z odborníků různých profesí a ustavený ke splnění úkolů v oblasti projekce nebo výroby, účinně využívat moderní technická zařízení včetně informační a komunikační techniky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v elektrotechnických činnostech jako elektrotechnik kontrolor jakosti, laborant, vedoucí výrobního provozu, konstruktér elektrotechnických zařízení, systémů, elektrotechnik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj. Ve strojírenských činnostech se uplatní jako strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj, technik kontrolor jakosti, laborant, zkušební technik, v oblasti obchodu může pracovat jako technický servisní poradce v obchodě, odbytový agent (odbytář, prodejce), pracovník zásobovacích útvarů a v oblasti správních činností jako metrolog.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha