Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Mechanik elektrotechnik

  • Kód oboru: 26-41-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby zapojovali vodiče, elektrické rozvody, zásuvky, navrhovali, zapojovali a sestavovali analogové i digitální elektronické obvody, navrhovali, zhotovovali a osazovali desky s plošnými spoji, vykonávali práce při zhotovování mechanických dílců elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků, řešili elektrické obvody, navrhovali a realizovali náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení a volili vhodné součástky, demontovali, opravovali, sestavovali mechanismy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení, měřili elektrické veličiny, analyzovali a vyhodnocovali výsledky uskutečněných měření, četli a vytvářeli technickou dokumentaci.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídicích systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a informatických oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha