Přeskočit navigaci

[ H ] Lodník

  • Kód oboru: 23-65-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí samostatně zabezpečovat technický provoz strojů a zařízení plavidla, včetně oprav a údržby prováděných při provozu lodí. Rovněž získají dovednosti a návyky v rozsahu standardního lodnického výcviku.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Uplatní se v povolání „lodník I. třídy“ a „lodní strojník“. Zajišťují technický provoz plavidla, jeho strojů a zařízení, včetně údržby a oprav prováděných při provozu. Na palubě vykonávají standardní práce lodníka a mohou pod dohledem kapitána, při zachování jeho odpovědnosti za vedení lodě, obsluhovat kormidlo.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP