Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Optik

  • Kód oboru: 23-62-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci si rozšíří dovednosti zhotovovat, dohotovovat a upravovat optické součásti, spojovat je do celků, opravovat a seřizovat optické součásti optických pomůcek a přístrojů a provádět drobné úpravy mechanických částí těchto výrobků. K tomu si musí žáci rozšířit i vědomosti teoretických základů oboru, zákonitostí technické a fyziologické optiky, vlastností optických materiálů, nástrojů, nářadí, strojů a jiných výrobních pomůcek používaných v optické výrobě a příslušných postupů práce. V laboratořích si doplní a rozšíří dovednosti měření optických a technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Obsah přípravy je směrován buď na výrobu součástí optických přístrojů a jejich montáž či opravy, nebo na montáž brýlí aj. optických pomůcek a jejich přizpůsobování individuálním potřebám klientů. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se v závislosti na směrování školního vzdělávacího programu uplatní v povolání optik jednak ve všech fázích výroby optických součástí a přístrojů, při jejich montáži, opravách a kontrole, jednak při montáži a individuálních úpravách brýlové optiky aj. optických pomůcek podle potřeb klientů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.