Přeskočit navigaci

[ N ] Diagnostika a servis silničních vozidel

  • Kód oboru: 23-45-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je orientován na nejnovější poznatky z oblasti silničních vozidel. Student získá technické znalosti a praktické dovednosti v oblasti automobilové diagnostiky, moderních konstrukcí vozidel, elektronických systémů a diagnostických zařízení, znalosti z ekonomiky, obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu a managementu a znalosti potřebné pro vykonávání řídící činnosti a provozování samostatné firmy. Součástí je odborné jazykové vzdělání.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oblasti oprav automobilů jako technik, mistr a vedoucí pracovník v autoservisech a opravárenských firmách, ve stanicích technické kontroly, u obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel, u výrobců silničních vozidel.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha