Přeskočit navigaci

[ N ] Automobilová diagnostika a servis

  • Kód oboru: 23-45-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí hodnotit technický stav motorových vozidel a navrhovat způsoby opravy, získá znalosti v oblasti výpočetní techniky, konstrukce motorových vozidel a spalovacích motorů, diagnostických zařízení a postupů, oceňování motorových vozidel. Osvojí si základy pracovního a obchodního práva, ekonomiky a manažerské dovednosti.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako manažer v servisních a opravárenských firmách, přejímací technik, znalec a odhadce, prodejce automobilů, technický pracovník pojišťoven, dopravních inspektorátů, stanic technické kontroly a odborů dopravy městských úřadů, technik ve výrobních firmách automobilového průmyslu, technik v dopravních podnicích všeho druhu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP