Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Mechanik strojů a zařízení

  • Kód oboru: 23-44-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí především sestavovat, seřizovat, opravovat a provádět servis složitých strojírenských výrobků. Naučí se získávat informace z výkresové, technologické a servisní dokumentace, znát funkční principy, materiály a součásti z nichž výrobky sestávají, postupy jejich montáží, způsoby určování závad a postupy jejich oprav. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a montážních prací, v laboratořích dovednosti měření technických veličin. Součástmi některých uvedených výrobků jsou elektrické a elektronické obvody nebo hydraulické a pneumatické mechanizmy; na jejichž montáž a opravy se žáci rovněž připravují. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí. Uvedenými výrobky mohou být např. části letecké techniky, složité obráběcí aj. stroje apod. Různorodost výrobků a odlišnost jejich funkčních principů se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní především při montážích, externích montážích, opravách, kontrolách a servisu složitých strojírenských výrobků. Příklady pracovních pozic, ve kterých se mohou absolventi v praxi uplatnit: letecký mechanik, mechanik číslicově řízených strojů, montér točivých strojů, montér zámečník. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.