Přeskočit navigaci

[ N ] Strojírenství

  • Kód oboru: 23-41-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblastech konstrukce a vývoje výrobků, přípravy výroby, zkušebnictví a hodnocení výrobků, řízení kvality a jakosti výrobků, navrhování materiálů a jejich zušlechťování, marketingu a odbytu výrobků, organizace podniku a vnitropodnikové ekonomiky. Student získá znalosti o používaných materiálech, technologiích jejich zpracování, výrobních strojích, strojírenském měření, ekonomických souvislostech. Výpočetní technika se využívá při výuce většiny odborných předmětů. V technických předmětech se vyučuje program Inventor 6, AutoCAD 2002, Mechanical Desktop 6 (3D parametrické modelování), Mechsoft Profi (strojírenská nástavba, výpočty a databáze součástí), CAD systémy, případně program Catia V5.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oblastech řízení a organizace výroby, technické přípravy výroby, materiálů a technologie, technologického projektování, konstrukční a vývojové práce s využitím počítačů, programování CNC strojů, materiálně-technického zásobování, řízení kvality a jakosti výroby ve výrobních, technických a obchodních podnicích a hospodářských organizacích v celé oblasti strojírenství a příbuzných oborech spotřebního průmyslu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha