Přeskočit navigaci

[ N ] Strojírenství s využitím CAD a CAM

  • Kód oboru: 23-41-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá znalosti z matematiky a fyziky jako základ pro řešení technických problémů, z cizího jazyka, společenských věd, ekonomiky a managementu. Obor je orientován na vědomosti a dovednosti z oblasti strojního inženýrství: mechaniky, strojů a mechanismů, měření, materiálů a strojírenské technologie a především uživatelských počítačových programů a systémů pro vypracování konstrukční dokumentace, technologické přípravy výroby a řízení podniku s využitím počítače, vazbu mezi programy počítačové grafiky a automatickým programováním CNC strojů, na jejich oživení a obsluhu. V nejužší specializaci se počítá i s aplikacemi a zaměřením na jiné discipliny podle zájmu studenta a požadavků praxe.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve strojírenských provozech a s nimi souvisejícími provozy. Uplatní se jako strojírenský technik dispečer, technik konstruktér, kontrolor jakosti, manažer provozu, pracovník řízení jakosti, technik - projektant, technolog, výzkumný a vývojový pracovník.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP