Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Technik modelových zařízení

  • Kód oboru: 21-44-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci, kteří absolvují tento obor, získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti navrhování a výroby nejen slévárenských modelů, ale i modelů (tvarů) obecně. Výuka probíhá jak ve třídě a v simulovaném DTP studiu, tak i na pracovišti modelárny. Důraz je kladen na tvůrčí práci a představivost. Současně s tím také na znalost používání aplikovaného software v technické přípravě výroby. Znalosti a dovednosti získají žáci výukou ve škole a hlavně odbornou prací v DTP studiích a v modelárnách. Každoročně je pro nejlepší žáky oboru technik modelových zařízení vypisována celostátní soutěž v konstrukci a výrobě modelových zařízení, pod patronací Svazu modeláren ČR.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni vykonávat řídící a technické funkce v modelárně a ve slévárně, jako jsou: Mistr modelárny, technolog modelárny a slévárny, konstruktér modelárny v DTP, normovač v modelárně, technik řízení jakosti slévárny a současně také vyrábět modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů (včetně polystyrenu).

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.