Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Technik modelových zařízení

  • Kód oboru: 21-44-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní modelářské práce, tj. číst slévárenské a strojírenské výkresy, navrhnout a manuálně vyrobit dřevěný model, navrhnout ze strojírenského výkresu pomocí příslušných programů modelové zařízení (tzn. model, vtokový a nálitkový systém) a současně s tím program pro jeho výrobu v integrovaném výrobním centru. Naučí se pracovat se smrštěním, vyrábět rádiusy, skládat jednotlivé části modelového zařízení, vyrábět jaderníky atd. Součástí přípravy je volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu a orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce; dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce; nakládat s nebezpečnými odpady.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v modelárnách jako modelář nebo slévárenský technik – modelář; ve slévárnách jako technolog. Jejich uplatnění může být kdekoliv v dřevovýrobě, např. při výrobě nábytku nebo v uměleckém truhlářství. Absolventi mohou pokračovat studiem na vysoké škole.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP