Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Hutník operátor

  • Kód oboru: 21-43-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Cílem studijního oboru je vybavit žáky znalostmi z hutní výroby, především z oblasti nauky o materiálu jako základu chování kovů. Takto získané znalosti jsou společným základem pro další profilující okruhy metalurgie a tváření. Cílem obsahového okruhu metalurgie je vybavit žáky především souborem dovedností vykonávat řídící a praktické činnosti při řízení procesů hutních agregátů jako jsou tavící a udržovací pece pro výrobu železných a neželezných kovů. Současně je kladen důraz na dovednosti v oblasti logistiky. Cílem obsahového okruhu tváření je vybavit žáky dovednostmi v hutním tváření kovů, jako je tažení, protlačování, válcování, kování, znalostmi řízení tvářecích agregátů a kontrolou nastavení zařízení a kontrolou výsledné produkce. Nedílnou náplní tohoto okruhu je dovednost řídit a provádět údržbu tvářecích zařízení.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi naleznou uplatnění v metalurgické výrobě; jsou připraveni pro výkon operátorských pozic při řízení chodu hutních agregátů: hutník operátor tavicích agregátů, hutník operátor tvářecích zařízení, hutní technik dispečer. Mimo oblast hutnictví mohou nalézt uplatnění ve slévárenství v pozici tavič, nebo v oblasti tváření, např. při řízení obsluhy žíhacích a kalících pecí.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.