Přeskočit navigaci

[ L/0 ] Hutník operátor

  • Kód oboru: 21-43-L/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět operace na velínech hutí, tj. ovládat tavbu na tavících pecích, ovládat odpich, šrotové hospodářství a vsázení do tavících pecí, manipulovat s pánvemi s tekutým kovem pří zavážení pecí na výrobu ocelí, ovládat a řídit manipulaci se struskou, ovládat chod zařízení pro slínkování a lisování prášků, ovládat bezpečný chod válcovacích a tažecích tratí. Žáci si osvojí základní technologické procesy při výrobě a tváření kovů a také řízení těchto procesů.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Matematika, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v hutích na pozici hutní technik, ve slévárnách jako tavič nebo jako technik – práškový metalurg v provozech výroby produktů metodou práškové metalurgie. Absolventi mohou pokračovat studiem na technické vysoké škole.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP