Přeskočit navigaci

[ N ] Vodní hospodářství a ekologie

  • Kód oboru: 16-01-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekologie a ochrana životního prostředí (Kód: 16)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v různých úrovních státní správy a samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky vodního hospodářství a ochrany vod se zřetelem na ochranu vod a vodních organismů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve vodohospodářských podnicích, vodárenských provozech, rybochovných provozech, v zemědělských a průmyslových podnicích, v organizacích zabývajících se využitím vod (povodí, meliorační správy, úpravny vod, čistírny odpadních vod), v orgánech ochrany přírody, v kontrolních a poradních orgánech. Může pracovat jako specialista v oblasti ekologie, odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí, inspektor ochrany přírody a krajiny, inspektor ochrany vod, krajinář, pracovník správy národního parku, pracovník samosprávy pro životní prostředí, pracovník rozvoje regionu, ekolog, hydrolog, vodohospodářský technik, vodárenský technik, rybářský technik.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP