Přeskočit navigaci

[ N ] Správa ochrany životního prostředí

  • Kód oboru: 16-01-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekologie a ochrana životního prostředí (Kód: 16)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v rámci zajišťování provozu a administrativy v oblasti životního prostředí.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v referátech životního prostředí, institucích státní ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech, v inspekci životního prostředí, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, jako ekolog v podnicích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP